DOELSTELLINGEN

In het voorjaar 2012 zal het Bookazine Roterend & Inspirerend verschijnen, aardige anekdotes, markante mensen, bijzondere classificaties, maar ook positieve projecten, inzet en betrokkenheid. Waardevolle ervaringen, dierbare herinneringen. Een caleidoscopisch en eigentijds boek om te bewaren of om cadeau te geven aan gastsprekers, nieuwe leden of andere belangstellenden. Het bijzondere is dat de inhoud helemaal gevuld wordt met de meest uiteenlopende bijdragen van de clubs die we hebben bezocht. Maar uiteraard willen alle clubs in Nederland inspireren.

En dit alles met de eindconclusie: zo leuk is Rotary! Want hoe leuk en inspirerend Rotary ook is, het kost veel clubs moeite om jonge mensen enthousiast te maken voor Rotary. Is het toch nog steeds het eeuwige clichebeeld dat tegenwerkt? Is het de veranderende maatschappij waarin de jongeren carriere en gezin verkiezen boven een commitment? Is het concept van een serviceclub ouderwets? En klopt het dat de digitale sociale netwerken een rol gaan overnemen? Wellicht allemaal waar. Maar met het Bookazine Roterend & Inspirerend laten we graag die mooie andere kant zien.


- we dragen bij aan het Strategisch Plan waarin aangegeven is dat Public Image één van de drie speerpunten is.

-we stimuleren het bezoeken van andere clubs dan alleen de eigen club.

-we spelen in op en maken een vertaalslag van de actuele zaken die binnen Rotary leven (zie de berichtgeving via Rotary-Linkedin Groep, Rotary Magazine)

-we willen Rotary op een waardige, aardige en prettige manier onder de aandacht brengen en verspreiden.

En laat het project een goede kruisbestuiving en inspiratiebron voor clubs zijn!

Het uiteindelijk te realiseren Bookazine Roterend& Inspirerend zal in zijn geheel worden samengesteld door de clubs die we hebben bezocht: vanuit de bezoeken hebben we gerichte of algemene bijdragen gevraagd aan de leden. De mensen met wie we toevallig aan tafel zaten, aardigheden uit het programma, bijzonderheden van de club zelf. Maar ook kregen we spontane bijdragen van Rotarians!